Stypendia

Powiększ obraz

Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do przyznania pomocy

ROZPOCZYNAMY ZBIERANIE WNIOSKÓW

o pomoc stypendialną dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli” poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Stypendium skierowane jest do dziewcząt i chłopców z naszej szkoły uczęszczających do klas I, II i III w branżach:

– mechaniczna, górniczo – hutnicza:
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
technik pojazdów samochodowych.
– turystyczno-gastronomiczna:
technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wniosek można pobrać na stronie szkoły, u koordynatora projektu lub w sekretariacie szkoły. Wypełniony wniosek należy złożyć do koordynatora projektu, do dnia  31.01.2020r. Regulamin przyznawania stypendium znajduje się na stronie szkoły, u koordynatora projektu oraz w gablocie na głównym korytarzu szkoły koło sekretariatu.

Zachęcamy do udziału!!!